Byggplaner?


Du vet väl att du hittar byggtimmer, golv, väggpanel och mycket mer i träväg på vår såg i Skeberg? Vi sågar utifrån dina önskemål och klarar såväl långa längder som grova dimensioner.

Vi tar hand om din skog

 

Från markberedning och plantering till slutavverkning och försäljning, vi tar hand om alla steg i ditt skogsägande. Vi hjälper dig även med svårfällda träd på din tomt. Läs mer om vår filosofi och våra arbetsmetoder underTida Skogsvård är medlem i Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp Ek förening. För mer information hänvisar vi till www.certifieringsgruppen.se

Tida Skogsvård

Skeberg Skålhol 321

732 92 Leksand 

Tel 070-6864577