Bildbeskrivning

Stefan Tidigs


Telefon
070-686 45 77


E-post

stefan@tidaskogsvard.se 

Personuppgifter

GDPR är en ny EU-förordning som började gälla den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen.

Tida Skogsvård behandlar personuppgifter om dig i de fall du är skogsägare, leverantör, kund, entreprenör, transportör eller har annan kontakt med Tida Skogsvård.  De personuppgifter som behandlas är tex namn, kontaktuppgifter, personuppgifter, certifikat/bevisnummer, bankgiro ,plusgiro, eller kontonummer, fastighetsnummer. Tida Skogsvård kommer inte att överlåta dina personuppgifter till utomstående, med undantag för underleverantörer som utför den tjänst som du avtalat om. Personuppgifter kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består, eller så länge Tida skogsvård enligt lag är skyldig att spara uppgifterna, tex i bokföringsunderlag.

Tida Skogsvård

Skeberg Skålhol 321

793 32 Leksand