Bildbeskrivning

Stefan Tidigs

Telefon

070-686 45 77

E-post

stefan@tidaskogsvard.se 

Bildbeskrivning

Jerker Esteén

Telefon 

073-6171835

E-post 

jerker.esteen@hotmail.com

Personuppgifter

GDPR är en ny EU-förordning som började gälla den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen.

Tida Skogsvård behandlar personuppgifter om dig i de fall du är skogsägare, leverantör, kund, entreprenör, transportör eller har annan kontakt med Tida Skogsvård.  De personuppgifter som behandlas är tex namn, kontaktuppgifter, personuppgifter, certifikat/bevisnummer, bankgiro ,plusgiro, eller kontonummer, fastighetsnummer. Tida Skogsvård kommer inte att överlåta dina personuppgifter till utomstående, med undantag för underleverantörer som utför den tjänst som du avtalat om. Personuppgifter kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består, eller så länge Tida skogsvård enligt lag är skyldig att spara uppgifterna, tex i bokföringsunderlag.

Miljöpolicy för Tida Skogsvård

Bildbeskrivning

 


  

    

Tida Skogsvård är certifierat genom medlemsskap i PanCert AB grupp för spårbarhet . 

PanCert AB PanCert-Certifiering i hela landet 

License code via Pancert : DNVSE-PEFC-COC-219 , PEFC/05-32-7/V573  FSC-CO89427  DNW-CW-001517 DNV-COC-001517

Certifikaten kan ses här:

Gruppcertifikat Länk : PEFC CoC PEFC certifikat

Gruppcertifikat  Länk :FSC CoC FSC Certifikat

Uppgifter om företaget kan ni finna i respektive databas om certifiering:

PEFC databas Länk:  Sök Svenska företag-Svenska PEFC

FSC databas Länk : FSC Public Certificate Search I FSC Connect

Om kritik mot vår spårbarhet ber vi er vänligen att kontakta oss på företaget.

Klagomål på hur spårbareten efterlevs Länk:   Klagomål- PanCert

License Prosilva E-2088

Prosilva Prosilva


Stefan Tidigs

 Verksamhetsansvarig

 

Tida Skogsvård Stefan Tidigs

Skeberg Skålhol 321

793 32 Leksand