Vi sköter din skog


Vår personal sköter din skog i alla steg, från markberedning och plantering till slutavverkning och försäljning. Genom röjning och gallring ser vi till att du får ut maximalt värde i din skog när den slutavverkas. Tack vare vår småskaliga verksamhet finns vi alltid tillgängliga för rådslagning om just din skog.


Vi har trävarorna du behöver


På vår såg i Skeberg sågar vi allt från brädor och plankor till byggtimmer och specialvaror. Vi har helt enkelt din vägg oavsett om du ska bygga vedskjul eller timmervilla. I vår bandsåg klarar vi dessutom att såga timmer upp till 90 cm i diameter och ända upp till 12 meter långa stockar vilket gör att vi kan specialtillverka det du behöver! 


Genom våra samarbetspartners kan vi även hjälpa dig med färdighyvlade golvplankor ända upp till 50 centimeters bredd vilket ger ditt golv en gammeldags genuin känsla.

Svåra träd - inget problem för oss


Träd som står lutade över ditt tak eller är för grova för en säker fällning är inget den oerfarne bör försöka ta ned på egen hand. Vi har både utrustningen och kompetensen för att på ett säkert sätt ta hand om träden som står illa till och i förlängningen kan bli en dyr affär för dig och ditt tak. Givetvis kan vi även hjälpa till att köra bort de träd du inte vill ha kvar och göra rent och snyggt efter vårt arbete!


Tida Skogsvård

Skeberg Skålhol 321

793 32 Leksand